เซนเซอร์วัดระยะ

Through-beam Edge Se TD1 Series

OPTEX FA นำเสนอเลเซอร์เซนเซอร์วัดระยะที่นอกจากจะใช้สำหรับการวัดระยะแล้ว ยังใช้สำหรับการวัดความแม่นยำสูงของช่วงการวัดที่กว้าง อาทิ ความกว้าง ระยะห่าง และการนับจำนวนขอบอีกด้วย

เลเซอร์เซนเซอร์วัดระยะ

เซนเซอร์วัดขอบแบบ Through beam

เซนเซอร์วัดระยะ 2 มิติ

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชุดควบคุมเซนเซอร์, ยูนิตสื่อสาร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง